رفتن به نوشته‌ها

دسته: مهندسی هوا و فضا

تاریخچه کامل از بررسی عددی و آزمایشگاهی در حوزه توربوماشین های جریان محوری

تاریخچه کامل از بررسی عددی و آزمایشگاهی در حوزه توربوماشین های جریان محوری

تاریخچه کامل از بررسی عددی و آزمایشگاهی در حوزه توربوماشین های جریان محوری

تاریخچه کامل از بررسی عددی و آزمایشگاهی در حوزه توربوماشین های جریان محوری

تاریخچه عددی و آزمایشگاهی
مراجع

تشخیص موقعیت هدف پرنده به روش پردازش تصوير

تشخیص موقعیت هدف پرنده به روش پردازش تصوير

تشخیص موقعیت هدف پرنده به روش پردازش تصوير

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :5
سال انتشار : 1394
چکیده
تطبیق تصاویر هوایی پرنده هدایت شونده با تصاویر ماهواره ای، کاربردهای گستردهای در هدایت و ناوبری دارد. فرآیند تطبیق تصاویر هوایی و تصاویر ماهواره ای به علت اختلاف زمان تصویر برداری، تفاوت سنسورهای تصویربرداری و غیرخطی بودننگاشت شدت توان دریافتی با سطوح خاکستری تصاویر، با مشکلات خاصی روبرو است که الگوریتم های معمول مانند ( SIFT ( قادر به حل تمامی آنها نیست. هدف این مقاله ارائه روشی نوین و بهینه…

بررسی معادلات حرکتی موشکهای چند مرحلهای فضایی ماهواره بر

بررسی معادلات حرکتی موشکهای چند مرحلهای فضایی ماهواره بر

بررسی معادلات حرکتی موشکهای چند مرحلهای فضایی ماهواره بر

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :9
سال انتشار : 1394
چکیده
برای طراحی، محاسبه و ساخت موشک های فضایی نیاز به محاسبات دقیق ریاضی و شبیه سازی آنها توسط نرم افزارهای کاربردی با دقت بالا می باشد . موشک های ماهواره بر ، براساس نوع سوخت به موشک های با سوخت جامد، مایع، شیمیایی و هیبریدی تقسیم میشوند همچنین ازلحاظ ساختمان می توانند به صورت یک مرحله ای، دو مرحله ای و یا سه مرحله ای طراحی و ساخته شونددراین مقاله باتوجه به روابط ریاضی حاکم بر دینامیک ذرات،…

بررسی نقش تعداد و مرتبه المان در تحلیل مودال بال هواپیما (ناکا 0012 ) به روش اجزاء محدود

بررسی نقش تعداد و مرتبه المان در تحلیل مودال بال هواپیما (ناکا 0012 ) به روش اجزاء محدود

بررسی نقش تعداد و مرتبه المان در تحلیل مودال بال هواپیما (ناکا 0012 ) به روش اجزاء محدود

نوع فایل :PDF
تعداد صفحات :12
سال انتشار :1395
نویسنده
علی خلیلیان معتمد بناب – دانشجوی کارشناسی دانشگاه تبریز
چکیده
آنالیز مودال امروزه نقش مهمی را در طراحی هواپیما ایفا میکند. جلوگیری از وقوع پدیده فلاتر به عنوان یک پدیده مخرب برای هواپیما،طراحان هواپیما را بر آن داشت تا آزمایشهای اولیه فراوانی را برای جلوگیری از وقوع آن انجام دهند. با پیشرفت فناوری و کامپیوترهاتحلیل و بررسی ارتعاشات بال علیالخصوص فلاتر توسط نرمافزار به امری رایج و…