رفتن به نوشته‌ها

دسته: سایر موضوعات سرگرمی

خاک ها و کودها

خاک ها و کودها

خاک ها و کودها

خاک ها و کودها
مترجم: محبوبه کیانی هرچگانی، سجاد کیانی هرچگانی
 
 
از پیشگفتار کتاب:خاک به عنوان منبع طبیعی و سرمایه ملی و بستر حیات، نقش اساسی در استقرار و رشد جوامع بشری و نیز سایر مخلوقات دارد. خاک پیکره ای طبیعی و پویاست که بر اثر فرآیندها و عوامل خاکساز تشکیل شده و دربرگیرنده مواد معدنی و آلی است که پوسته خارجی زمین را می پوشاند و گیاهان قادر به روئیدن در آن می باشند.با درک عمیق جایگاه منابع خاک کشور و لزوم حفظ و حراست از این…