رفتن به نوشته‌ها

دسته: زنان

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

در این فایل پاورپوینت به طور کامل آنسیلوستوم اثنی عشر و نکاتور آمریکایی (کرم قلابدار) آموزش داده شده است.
سرفصلهای داخل پاورپوینت:

Hookworms
Enterobius vermicularis
Morphology
Visual Aids
Life Cycle (in words)
Pathogenesis
Epidemiology
Trichuris trichiuria (Whipworm)
Trichuris trichiuria

در ادامه چندی از اسلایدهای این فایل را خواهید دید:
 

 
 توضیحات مختصر:
 
نوع فایل: پاورپوینت pptx
تعداد اسلایدها: 18 عدد
زبان: انگلیسی
اسلایدها کامل رنگی
حجم فایل: 3.5 مگابایت…

فایل ارائه پاورپوینت Embryology جنین شناسی

فایل ارائه پاورپوینت Embryology جنین شناسی

فایل ارائه پاورپوینت Embryology جنین شناسی

فایل ارائه پاورپوینت Embryology جنین شناسی در 67 اسلاید با توضیحات زیر ارائه شده است:

Embryology جنین شناسی
اصطلاحات در جنین شناسی
اهمیت جنین شناسی
و …

در ادامه چندی از اسلایدهای این فایل را خواهید دید:

 
بخشی از متن های داخل اسلایدها:

جنین شناسی :علمی است که در مورد طرز تشکیل و مراحل مختلف تکامل جنین بحث می کند.
 
•توده رویانی اولیه:دو هفته اول
•Early Embryonic Mass
•رویان: از هفته سوم تا هشتم
•Embryo
•جنین: از ماه سوم تا زمان…

فایل ارائه پاروپوینت ناهنجاریهای مادرزادی congenital malformations

فایل ارائه پاروپوینت ناهنجاریهای مادرزادی congenital malformations

فایل ارائه پاروپوینت ناهنجاریهای مادرزادی congenital malformations

فایل آموزشی پاورپوینت ناهنجاریهای مادرزادی congenital malformations حاوی 48 اسلاید است. در این فایل به موارد زیر پرداخته شده است:

اصول تراتولوژی
عوامل کروموزومی و ژنتیکی
عدم انفصال کروموزوم ها
Translocations
Downs syndrome

Trisomy 18 سندرم ادوارد:

Trisomy 13 یا Patau΄s syndrome:

سندرم کلاین فلتر xxy

:Turner´s syndrome

تریپل x در زنان

اختلالات ساختاری

سندرم حذف کوچک یا سندرم ژن مجاور

حذف شدگی کوچک

ناهنجاریهای ناشی از وراثت تک ژنی:

عوامل عفونی :

ب) ویروس…

فایل ارائه پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics

فایل ارائه پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics

فایل ارائه پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics

فایل آموزشی پاورپوینت فارماکودینامیک Pharmacodynamics از دروس کارشناسی است. در این فایل به موارد زیر پرداخته شده است:

فارماکودینامیک: اثرات داروها روی سیستم های بیولوژیک
Pharmacodynamic
Inert Binding Sites
Drug – Receptor Interactios
شاخص درمانی، پنجره درمانی
Signaling Receptor Classes
و …

نمونه ای از محتوای داخل فایل:

آنتاگونیست های رقابتی
داروهایی هستند که بطور برگشت پذیر به گیرنده متصل می شوند بدون اینکه سیستم عامل آن گیرنده را فعال کند
 
آنتاگونیست برگشت…

فایل ارائه پاورپوینت انگلیسی Dicrocoelium dendriticum

فایل ارائه پاورپوینت انگلیسی Dicrocoelium dendriticum

فایل ارائه پاورپوینت انگلیسی Dicrocoelium dendriticum

فایل پاورپوینت Dicrocoelium dendriticum به طور کامل از صفر تا صد در زمینه دیکروسلیوم دندریتیکوم  آماده شده است.
 
 
 
 
نمونه اسلایدهای داخل فایل:

 
 
نموه محتوای داخل فایل:
•Indirect
•Approximately 6 months
•Begins when a snail eats the parasite eggs
•The eggs have miracidia which hatch and then penetrate the snail’s intestinal wall.
•Within the digestive gland, the miracidia transforms into a mother sporocyst.
 

•– 1. Early- fever, eosinophilia and gastric pain
•– 2. 2nd stage- diarrhea, anorexia, liver tenderness,
•vomiting, intermittent jaundice,…

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

در این فایل پاورپوینت به طور کامل آنسیلوستوم اثنی عشر و نکاتور آمریکایی (کرم قلابدار) آموزش داده شده است.
سرفصلهای داخل پاورپوینت:

Hookworms
Enterobius vermicularis
Morphology
Visual Aids
Life Cycle (in words)
Pathogenesis
Epidemiology
Trichuris trichiuria (Whipworm)
Trichuris trichiuria

در ادامه چندی از اسلایدهای این فایل را خواهید دید:
 

 
 توضیحات مختصر:
 
نوع فایل: پاورپوینت pptx
تعداد اسلایدها: 18 عدد
زبان: انگلیسی
اسلایدها کامل رنگی
حجم فایل: 3.5 مگابایت…

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

در این فایل پاورپوینت به طور کامل آنسیلوستوم اثنی عشر و نکاتور آمریکایی (کرم قلابدار) آموزش داده شده است.
سرفصلهای داخل پاورپوینت:

Hookworms
Enterobius vermicularis
Morphology
Visual Aids
Life Cycle (in words)
Pathogenesis
Epidemiology
Trichuris trichiuria (Whipworm)
Trichuris trichiuria

در ادامه چندی از اسلایدهای این فایل را خواهید دید:
 

 
 توضیحات مختصر:
 
نوع فایل: پاورپوینت pptx
تعداد اسلایدها: 18 عدد
زبان: انگلیسی
اسلایدها کامل رنگی
حجم فایل: 3.5 مگابایت…

فایل ارائه پاورپوینت انگلیسی Dicrocoelium dendriticum

فایل ارائه پاورپوینت انگلیسی Dicrocoelium dendriticum

فایل ارائه پاورپوینت انگلیسی Dicrocoelium dendriticum

فایل پاورپوینت Dicrocoelium dendriticum به طور کامل از صفر تا صد در زمینه دیکروسلیوم دندریتیکوم  آماده شده است.
 
 
 
 
نمونه اسلایدهای داخل فایل:

 
 
نموه محتوای داخل فایل:
•Indirect
•Approximately 6 months
•Begins when a snail eats the parasite eggs
•The eggs have miracidia which hatch and then penetrate the snail’s intestinal wall.
•Within the digestive gland, the miracidia transforms into a mother sporocyst.
 

•– 1. Early- fever, eosinophilia and gastric pain
•– 2. 2nd stage- diarrhea, anorexia, liver tenderness,
•vomiting, intermittent jaundice,…

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

فایل ارائه پاورپوینت کرم قلابدار Ancylostoma duodenale and Necator americanus (Hookworms)

در این فایل پاورپوینت به طور کامل آنسیلوستوم اثنی عشر و نکاتور آمریکایی (کرم قلابدار) آموزش داده شده است.
سرفصلهای داخل پاورپوینت:

Hookworms
Enterobius vermicularis
Morphology
Visual Aids
Life Cycle (in words)
Pathogenesis
Epidemiology
Trichuris trichiuria (Whipworm)
Trichuris trichiuria

در ادامه چندی از اسلایدهای این فایل را خواهید دید:
 

 
 توضیحات مختصر:
 
نوع فایل: پاورپوینت pptx
تعداد اسلایدها: 18 عدد
زبان: انگلیسی
اسلایدها کامل رنگی
حجم فایل: 3.5 مگابایت…

فایل ارائه پاورپوینت انگلیسی Dicrocoelium dendriticum

فایل ارائه پاورپوینت انگلیسی Dicrocoelium dendriticum

فایل ارائه پاورپوینت انگلیسی Dicrocoelium dendriticum

فایل پاورپوینت Dicrocoelium dendriticum به طور کامل از صفر تا صد در زمینه دیکروسلیوم دندریتیکوم  آماده شده است.
 
 
 
 
نمونه اسلایدهای داخل فایل:

 
 
نموه محتوای داخل فایل:
•Indirect
•Approximately 6 months
•Begins when a snail eats the parasite eggs
•The eggs have miracidia which hatch and then penetrate the snail’s intestinal wall.
•Within the digestive gland, the miracidia transforms into a mother sporocyst.
 

•– 1. Early- fever, eosinophilia and gastric pain
•– 2. 2nd stage- diarrhea, anorexia, liver tenderness,
•vomiting, intermittent jaundice,…