رفتن به نوشته‌ها

پروژه رشته مهندسی فناوری مکانیک خودرو : بررسی سیستم های رفاهی در خودروهای لوکس

پروژه رشته مهندسی فناوری مکانیک خودرو : بررسی سیستم های رفاهی در خودروهای لوکس

پروژه رشته مهندسی فناوری مکانیک خودرو : بررسی سیستم های رفاهی در خودروهای لوکس

پروژه رشته مهندسی فناوری مکانیک خودرو : بررسی سیستم های رفاهی در خودروهای لوکس
شامل فایل ورد در 116 صفحه
 
فهرست
عنوان صفحه
چکیده1
فصلاول: مقدمهوبررسیسیستمهایهوشمندوتجهیزاتالکترونیکیخودرو
1-1- مقدمه. 3
1-2- مکانیابیا GPS. 4
1-3- کنترلپایداریالکترونیکی.. 4
1-3-1- مزایایESP. 7
1-4- دوربیندیدعقب.. 7
1-5- مقایسهسیستمدوربیندنده‌عقبکمپانی‌هایمختلف… 10
1-5-1- جنرالموتورز. 10
1-5-2- نیسان. 10
1-5-3- سوبارو. 11
1-5-4- فورد. 11
1-6- سیستمکنترلفشارتایر. 12
1-6-1-…

منتشر شده در سایر رشته های فنی مهندسی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.