رفتن به نوشته‌ها

مقاله 92بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس 266ص

مقاله 92بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس 266ص

مقاله 92بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس 266ص

92بررسی نقش زیر ساختهای لازم جهت پیاده سازی سیستم اتوما سیون اداری در مدارس 266ص
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده….. 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. مقدمه… 3
1-2. بیان مساله ……… 3
1-3. ضرورت و اهمیت تحقیق….. 5
1-4. اهداف پژوهش…… 6
1-4-1.هدف اصلی……. 6
1-4-2.اهداف فرعی…. 6
1-5.سوالات تحقیق…….. 6
1-5-1.سوال اصلی… 6
1-5-2.سوالات فرعی…. 6
1-6. چارچوب نظری تحقیق….. 7
1-7. فرضیات پژوهش…… 8
1-7-1. فرضیه اصلی… 8
1-7-2.فرضیه های فرعی….. 8
1-8 .تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیر های…

منتشر شده در مدیریت

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.