رفتن به نوشته‌ها

مقاله 91-بررسي لقمان در قرآن كريم و مثنوي معنوي مولوي145ص

مقاله 91-بررسي لقمان در قرآن كريم و مثنوي معنوي مولوي145ص

مقاله 91-بررسي لقمان در قرآن كريم و مثنوي معنوي مولوي145ص

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده….. 1
فصل اول: كليات
1-1. مقدمه.. 2
1-2. بيان مسئله…. 4
1-3. هدف تحقيق. 4
1-4. روش تحقيق… 5
فصل دوم : مباني نظري و پيشينه يتحقيق
2-1. لقمان در قرآن … 7
2-2. لقمان در مثنوي مولوي ….. 8
2-3. پيشينه ي تحقيق…. 11
فصل سوم : زندگي نامه ي لقمان
3-1 . اصل و نسب …. 12
3-2 . لقمان كيست ؟…… 13
3-3 . طول عمر…. 14
3-4 . علت آزادي لقمان از بردگي … 15
3-5 . نبوت يا حكمت …………………………………………………………………………………………… 16
3-6 . رمز دست يابي لقمان به حكمت…

منتشر شده در زبان و ادبیات فارسی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.