رفتن به نوشته‌ها

مقاله 317-بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي52ص

مقاله 317-بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي52ص

مقاله 317-بررسي رغبتهاي شغل دانش‌آموزان دختر ناشنوا و عادي52ص

فهرست عناوين
چكيده تحقيق
فصل اول:
مقدمه
بيان مسئله
فرضيه تحقيق
هدف تحقيق
فايده و اهميت تحقيق
ضرورت اجراي تحقيق
عوارض مشكل مورد تحقيق
تعريف اصطلاحات و متغيرهاي تحقيق
فصل دوم:
تاريخ تعليم و تربيت كرولالها در جهان و ايران
روشهاي آموزش و پرورش دانش‌آموزان ناشنوا
تشريح و فيزيولوژي دستگاه شنوايي
نظريه‌هاي مختلف در رشد زبان
تئوري مربوط به رغبت
پيشينه تحقيق
فصل سوم:
جامعه تحقيق
نمونه تحقيق
روش نمونه‌برداري
ابزار…

منتشر شده در روان شناسی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.