رفتن به نوشته‌ها

مقاله بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات زراعی فیزیولوژیکی ومقداراسانس گیاه دارویی بادرشبویه -کارشناسی ارشد

مقاله بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات زراعی فیزیولوژیکی ومقداراسانس گیاه دارویی بادرشبویه  -کارشناسی ارشد

مقاله بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات زراعی فیزیولوژیکی ومقداراسانس گیاه دارویی بادرشبویه -کارشناسی ارشد

مقاله بررسی تاثیر سلنیوم و اسید سالیسیلیک بر روی برخی از خصوصیات زراعی فیزیولوژیکی ومقداراسانس گیاه دارویی بادرشبویه -کارشناسی ارشد
چکیده
به منظور بررسی تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک و سلنیوم بر عملکرد ودرصد اسانس گیاه دارویی بادرشبویه تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی در 3 تکرار در شرایط گلخانه در سال‌ 1394انجام شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل سلنیوم در سه سطح عدم مصرف، محلول پاشی 20 میلی گرم در لیتر و محلول…

منتشر شده در سایر رشته های فنی مهندسی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.