رفتن به نوشته‌ها

جزوه پدیدارشناسی مبنایی برای تئوریهای سازمان دولتی-درس روش تحقیق در رفتار سازمانی-تالیف دکتر سیدمهدی الوانی- رشته مدیریت دولتی پیام نور

جزوه پدیدارشناسی مبنایی برای تئوریهای سازمان دولتی-درس روش تحقیق در رفتار سازمانی-تالیف دکتر سیدمهدی الوانی- رشته مدیریت دولتی پیام نور

جزوه پدیدارشناسی مبنایی برای تئوریهای سازمان دولتی-درس روش تحقیق در رفتار سازمانی-تالیف دکتر سیدمهدی الوانی- رشته مدیریت دولتی پیام نور

جزوه پدیدارشناسی مبنایی برای تئوریهای سازمان دولتی
مربوط به درس روش تحقیق در رفتار سازمانی (فصل دهم کتاب )
برگرفته از کتاب دکتر سیدمهدی الوانی
منبع رشته مدیریت دولتی پیام نور
جزوه پدیدارشناسی مبنایی برای تئوریهای سازمان دولتی به صورت اسکن شده از فصل 10 کتاب دکتر سیدمهدی الوانی در 22 صفحه تهیه شده است
 …

منتشر شده در آموزش

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.