رفتن به نوشته‌ها

جزوه آموزش برنامه نویسی PLC پی‌اِل‌سی لوگو زیمنس Logo Siemens زبان : فارسی

جزوه آموزش برنامه نویسی PLC  پی‌اِل‌سی  لوگو زیمنس Logo Siemens  زبان : فارسی

جزوه آموزش برنامه نویسی PLC پی‌اِل‌سی لوگو زیمنس Logo Siemens زبان : فارسی

این جزوه تصویری و تخصصی هست که میتونه خیلی کمک کننده باشد
ﻧﺼﺐ و ﺳﯿﻢ ﺑﻨﺪيﻣﻮﻧﺘﺎژ و ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺼﺐ و ﺟﺪا ﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺑﺮق اﺗﺼﺎل ورودي ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺎ رﻓﺘﺎر روﺷﻦ ﺷﺪن ﺗﻮاﺑﻊﺗﻮاﺑﻊ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮاﺑﻊ ﺧﺎص ﻋﻤﻠﯿﺎت روي ﺧﻮد دﺳﺘﮕﺎهﮐﻨﺘﺮل ﻋﻤﻠﯿﺎت اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﮔﻮ! در ﺣﺎﻟﺖ اﺟﺮا ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻟﻮﮔﻮ! LOGO! Soft Comfort 5.0ﻧﺼﺐ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮاﺑﻊ راﻫﻨﻤﺎ درك ﻗﺪم ﺑﻪ…

منتشر شده در Uncategorized

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *