رفتن به نوشته‌ها

بررسی نگرش دبیران به جو سازمانی و رابطه آن با روحیه دبیران در دبیرستان های دخترانه

بررسی نگرش دبیران به جو سازمانی و رابطه آن با روحیه دبیران در دبیرستان های دخترانه

بررسی نگرش دبیران به جو سازمانی و رابطه آن با روحیه دبیران در دبیرستان های دخترانه

چکیده:
هدف این پژوهش، توصیف عینی، واقعی، و منظم ویژگی های جو سازمانی دبیرستان های دخترانه نواحی دوگانه سازمان آموزش و پرورش ارومیه و رابطه آن با روحیه دبیران آن ها است. جامعه بررسی شده در این پژوهش، 761 نفر از دبیران دبیرستان های دوره متوسطه نواحی دوگانه شهرستان ارومیه است که حجم نمونه آماری با فرمول کوکران 186 نفر برآورد شد. البته برای دست یابی به نتایج بهتر، حجم نمونه آماری 200 نفر در نظر گرفته شد. از دو ناحیه شهرستان، بر روی هم، 8 دبیرستان…

منتشر شده در مهندسی شیمی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.