رفتن به نوشته‌ها

بررسی تعادل مایع-مایع با استفاده از معادله حالت درجه سه و دو پارامتری MMM

بررسی تعادل مایع-مایع با استفاده از معادله حالت درجه سه و دو پارامتری MMM

نویسندگان: پیمان خرمی، محسن محسن نیا، حمید مدرس
چکیده مقاله:
این تحقیق با محاسبه ضریب فوگاسیته از یک معادله حالت درجه سه و دو پارامتری ( معادله حالت ، MMM)، تعادل مای ع-مایع مورد بررسی قرار گرفته است . داده های تعادلی مایع-مایع برای پنج سیستم سه جزئی و در فشار اتمسفریک با بکارگیری معادله حالتMMM و قانون اختلاط واندروالس محاسبه شده و با دو معادله حالت دیگر( PR و SRKKD) و دو مدل ضریب فعالیت ( UNIQUAC و NRTL ) مقایسه شده است . نتایج این مقایسه نشان دهنده برتری…

منتشر شده در مهندسی شیمی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.