رفتن به نوشته‌ها

ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن‎

ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن‎

ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان با استفاده از کارت امتیازی متوازن‎

ارزشیابی کارکنان و بررسی رفتارها و قابلیت های کارکنان از وظایف اصلی مدیران است.با آگاه نمودن کارکنان از عملکرد آنان زمینه پرورش آن ها فراهم شده و آن ها آگاهانه تلاش در جهت جایگزین ساختن رفتارهای مناسب و حذف رفتارهای منفی و غیراثربخش خواهد داشت و این امر نه تنها کارائی کارکنان را موجب خواهد شد، بلکه موجب اثربخشی سازمان نیز می گردد.
BSC یا روش امتیازی متوازن تکنیکی برای ترجمه استراتژی به عمل و در واقع چارچوبی برای تبدیل بینش شرکت یا سازمان…

منتشر شده در مهندسی شیمی

اولین باشید که نظر می دهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.